4. B PRODUCTION GOLF TOUR 2015


4. B PRODUCTION GOLF TOUR 2015

B PRODUCTION GOLF TOUR 2015

4. ročník golfových turnajů bude zahájen 16.5.2015. Opět jsme pro účastníky turnajů připravily věcné ceny od partnerů Tour. Poháry pro vítěze na 1-3 místě v každé kategorii a vložené soutěže. NEAREST TO THE PIN – ženy a muži společně, LONGEST DRIVE – muži a ženy zvlášť a HOLE IN ONE.

Fotografie ze 4. B production Golf Tour naleznete v galerii


Termíny a místa konání: 

GC Liberec - 16.5. a 1.8.2015

Propozice tour

Pořadatel: B PRODUCTION  spol. r.o.

Podmínky účasti: 

Účastnit turnaje se mohou členové České golfové federace, s aktivním HCP, na základě registrace do turnaje přes www.cgf.cz nebo na recepci jednotlivých klubů. Turnajů se mohou zúčastnit i hráči s neaktivním HCP, avšak bez nároku na výhru a umístění. Pokud si hráč svou cenu nevyzvedne v době vyhlášení výsledků má organizátor právo tuto cenu předat dalšímu hráči v pořadí.

Soutěž: 
18 jamek, stableford s vyrovnáním, na úpravu HCP

Pravidla: 
Turnaje se hrají podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF na rok 2013 a místních pravidel hřiště.

Vypsané kategorie:
3 HCP kategorie. Organizátor si vyhrazuje právo upravit HCP kategorie dle počtu zúčastněných hráčů na jednotlivých turnajích.

Odpaliště:
dle HCP, věku (děti do 12 let z červených odpališť) a místních pravidel hřiště.

Vložené soutěže:
NEAREST to the PIN – ženy a muži společně, LONGEST DRIVE – muži a ženy zvláš

Pozor!


Na všechny 3 pary je vyhlášen HOLE IN ONE o hrací kartu na PRO AM TURNAJ CZECH PGA TOUR 19.8.2015 hřiště Mladá Boleslav.  Pokud HOLE IN ONE nepadne, bude tato cena slosována z přítomných hráčů právě tohoto turnaje.


Start:
postupný start (dle podmínek turnajů uvedených na www.cgf.cz)

Ceny a vyhlášení výsledků:
1. - 3. místo v každé ze 3 HCP kategorií na každém turnaji. Vložené soutěže (nearest to pin, longest drive – muži a ženy zvlášť). Pro vítěze jednotlivých turnajů jsou připravené poháry pro 1. - 3. místa a ceny od partnerů tour.

Vítězství v turnaji:
Hraje se na stablefordové body, s úpravou HCP. Nejvyšší počet stablefordových bodů v každé kategorii. Při rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí lepší výsledek na posledních 9, 6, 3 či poslední jamce. Vyhlášení výsledků proběhne v nejkratší možné době po zpracování výsledků v den turnaje (u postupných startů se jednotlivé HCP kategorie budou vyhlašovat postupně a startovat se bude od nejnižších HCP). Ceny nevyzvednuté v den turnaje (vyjma vložených soutěží) propadají. Výsledky a celkové zhodnocení jednotlivých turnajů, průběžné pořadí v žebříčku, fotografie atd. najdete na web. stránce společnosti B PRODUCTION www.bproduction.cz. 

Přihlášky:
Přihlášky na jednotlivé turnaje lze provádět přes www.cgf.cz  a na recepci klubů. Uzávěrka přihlášek je jeden den před konáním turnaje.

Startovní listiny, sestavení flightů:
Startovní listina bude vytvořená zveřejněna na www.cgf.cz, vždy jeden den před turnajem. Soutěžní výbor má právo provádět změny v již zveřejněné oficiální startovní listině z důvodu zachování regulérnosti a plynulosti soutěže (např. z důvodu odhlášení hráče po uzávěrce přihlášek apod.), přičemž nebudou měněny již domluvené flighty.
Poplatky:
Startovné na turnaje činí 400,- Kč a zahrnuje: 
teplou snídani + vodu do bagu
oběd - výběr ze dvou jídel
Zvýhodněné FEE pro nečleny klubu:
GC Liberec 500,-Kč
Poplatek se hradí v hotovosti při registraci na turnaj v daný den. Členové daného klubu, na kterém se turnaj koná, platí pouze startovné 500,- Kč. Hrací poplatky nelze hradit platební kartou.

Kontakt na organizátora soutěže:
Vladimír Braun

Tel.:734 456 066 , E-mail: vladimir.braun@bproduction.cz