B PRODUCTION GOLF TOUR 2014 - propozice


B PRODUCTION GOLF TOUR 2014 - propozice

28.6.2014 bude zahájen 3. ročník golfových turnajů.  Turnaje jsou určeny hráčům s HCP 0-18, 18,1 - 36 a 37 - 54.

Termíny a místa konání:

GC Liberec - 28.6., 16.8., 30.8.2014

Na co se můžete těšit? Na krásná hřiště, věcné ceny od partnerů tour, poháry pro vítěze na 1-3 místě v každé kategorii a vložené soutěže. Přihlásit se na jednotlivé turnaje můžete na www.cgf.cz. , nebo na recepci jednotlivých klubů.

Propozice tour

Pořadatel: 

B PRODUCTION

Podmínky účasti: 
Účastnit turnaje se mohou členové České golfové federace, s aktivním HCP, na základě registrace do turnaje přes www.cgf.cz nebo na recepci jednotlivých klubů. Turnajů se mohou zúčastnit i hráči s neaktivním HCP, avšak bez nároku na výhru a umístění. Pokud si hráč svou cenu nevyzvedne v době vyhlášení výsledků má organizátor právo tuto cenu předat dalšímu hráči v pořadí.
Soutěž: 
18 jamek, stableford s vyrovnáním, na úpravu HCP
Pravidla: 
Turnaje se hrají podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF na rok 2013 a místních pravidel hřiště.
Vypsané kategorie:
3 HCP kategorie. Organizátor si vyhrazuje právo upravit HCP kategorie dle počtu zúčastněných hráčů na jednotlivých turnajích.
Odpaliště:
dle HCP, věku (děti do 12 let z červených odpališť) a místních pravidel hřiště
Vložené soutěže:
NEAREST to the PIN – ženy a muži společně, LONGEST DRIVE – muži a ženy zvlášť
Start:
postupný start (dle podmínek turnajů uvedených na www.cgf.cz)
Ceny a vyhlášení výsledků:
1. - 3. místo v každé ze 3 HCP kategorií na každém turnaji. Vložené soutěže (nearest to pin, longest drive – muži a ženy zvlášť). Pro vítěze jednotlivých turnajů jsou připravené poháry pro 1. - 3. místa a ceny od partnerů tour.
Vítězství v turnaji:
Hraje se na stablefordové body, s úpravou HCP. Nejvyšší počet stablefordových bodů v každé kategorii. Při rovnosti výsledků rozhoduje o pořadí lepší výsledek na posledních 9, 6, 3 či poslední jamce. Vyhlášení výsledků proběhne v nejkratší možné době po zpracování výsledků v den turnaje (u postupných startů se jednotlivé HCP kategorie budou vyhlašovat postupně a startovat se bude od nejnižších HCP). Ceny nevyzvednuté v den turnaje (vyjma vložených soutěží) propadají. Výsledky a celkové zhodnocení jednotlivých turnajů, průběžné pořadí v žebříčku, fotografie atd. najdete na web. stránce společnosti B PRODUCTION www.bproduction.cz. 
Stravování:
Každý hráč obdrží před startem svačinu do bagu a vodu. Po turnaji je pro hráče připraven teplý oběd. 
Přihlášky:
Přihlášky na jednotlivé turnaje lze provádět přes www.cgf.cz  a na recepci klubů. Uzávěrka přihlášek je jeden den před konáním turnaje.
Startovní listiny, sestavení flightů:
Startovní listina bude vytvořená zveřejněna na www.cgf.cz, vždy jeden den před turnajem. Soutěžní výbor má právo provádět změny v již zveřejněné oficiální startovní listině z důvodu zachování regulérnosti a plynulosti soutěže (např. z důvodu odhlášení hráče po uzávěrce přihlášek apod.), přičemž nebudou měněny již domluvené flighty.
Poplatky:
Startovné vždy 500,- Kč zahrnuje: 
svačinu do bagu a vodu
oběd
Fee zvýhodněné pro nečleny klubu:
GC Liberec 500,-Kč

Poplatek se hradí v hotovosti při registraci na turnaj v daný den. Členové daného klubu, na kterém se turnaj koná, platí pouze startovné 500,- Kč. Hrací poplatky nelze hradit platební kartou.

Kontakt na organizátora soutěže:
Vladimír Braun
Tel.:734 456 066 , E-mail: vladimir.braun@bproduction.cz